X

Fiorella Coello: www.fiorellacoello.com Project Management: Definició, estratègia i direcció del projecte.
www.fiorellacoello.com

www.makkao.com Direcció creativa del projecte
www.makkao.com

Signia Technologies: www.signia.es Desenvolupament del projecte, maquetació/programació del site i el gestor de continguts.
www.signia.es