Victoria de los Ángeles.

[Cabecera]

« Enrera

La Fundació

Activitats de la Fundació

[Máster en Lied, canción española o cançó catalana “Victoria de los Ángeles”]

Máster en Lied, canción española o cançó catalana “Victoria de los Ángeles”

ESMUC - Escola Superior de Música de Catalunya

dimarts, 29 / abril / 2014

El Departament música clàssica i contemporània de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) amb la col•laboració de la “Fundació Victoria de lo

Objectiu

L’objectiu general del Máster de Lied “Victoria de los Ángeles” és la formació de professionals (cantants, pianistes, musicòlegs, crítics musicals, directors d’orquestra ...) especialitzats en la interpretació i/o la comprensió del Lied amb una oferta programada de domini i perfeccionament d’aquest gènere mentre s’aprofunditza en el repertori específic, per tal que siguin capaços de desenvolupar-se de manera autònoma en el món professional.

Especialitats

El Màster de Lied “Victòria de los Ángeles” ofereix tres itineraris:

- Lied alemany,

- Canción española i Cançó catalana

- Itinerari teòric.

Programa

El programa en tots tres itineraris es divideix en:

Matèries obligatòries comuns: Interpretació especialitzada (en duo, cantant-pianista), pràctiques artístiques externes, Concert fi de Màster. (treball fi de Màster per l’itinerari teòric).

Matèries obligatòries d’especialitat: Dintre de l’especialitat seleccionada (Lied Alemany, Canción espanyola o Cançó catalana)  es treballarà la seva gramàtica i sintàctica, fonètica aplicada i llenguatge de l'època, poètica, prosòdia i anàlisi, romanticisme en el cas de Lied alemany i historia del gènere i repertori.

Matèries optatives: Mélodie française –estètica, poètica i interpretació-. Repertori de Lied en altres idiomes: anglès, rus, alemany –en el cas d’escollir l’especialitat canción española o cançó catalana-, castellà o català – en el cas d’escollir l’especialitat de Lied alemany.

Professorat

Director acadèmic: Dr. Josep Borràs

Coordinadors acadèmics: Dra. Melissa Mercadal i Francisco Poyato.

El Màster és impartit per professors del Departament de clàssica i contemporània, i també s’hi afegeixen docents externs, de reconeguda trajectòria artística i professional

Professorat d’interpretació:

Interpretació Lied alemany: Alan Branch, Assumpta Mateu,  Francisco Poyato, Ofèlia Sala i Pep Surinyach.

Interpretació canción española o cançó catalana:Alan Branch, Assumpta Mateu,  Mireia Pintó, Francisco Poyato, Ofèlia Sala i Pep Surinyach.

L’ensenyament es basa en classes a duo (cantant-pianista), col·lectives, grups de treball i treball individual dirigit i autònom.

Professorat de les matèries teòriques: Dr. Rolf Bäcker, Patrick Borne, Alan Branch, Enric Casasses, Dr. Luca Chiantore, Mireia Pintó, Francisco Poyato, Viviana Salisi, Josep Surinyach, Rochsane M. Taghikhani.

Requisits:

Com a requisit previ per poder-hi accedir, cal acreditar una titulació de grau superior (240 crèdits ECTS).

a) Títol Superior oficial d'ensenyaments artístics musicals de l’Estat espanyol.

b) Títol emès per una institució d’ensenyament superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que garanteixi al país que ha expedit el títol l’accés a ensenyaments de màster.

c) Títol segons els sistemes aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologació (consultar casos particulars), sempre que la titulació adquirida garanteixi al país que ha expedit el títol l’accés a ensenyaments de postgrau.

Preu

El preu de l'especialitat d'interpretació es de 6.500€.

El preu de l'especialitat teòrica és de 4.500€.

Beques i ajuts

Els estudiants del màster de Lied tindran accés a les Beques de la Fundación Victoria de lo Angeles.

Preinscripció i matriculació

El període de preinscripció del  màster per al curs 2014-2015 és del 25 de març al 15 de juliol de 2014.

Preinscripció: a través del formulari de preinscripció

En fer la preinscripció s'hauran d'abonar unes taxes que es descomptaran de l’import  total de la matrícula. En el cas de no ser acceptat es retornarà el 50% de l'import.

Els aspirants hauran d'enviar un enllaç amb un arxiu vídeo en Dropbox o canal Yotube o bé un DVD d'una durada mínima mínima de 30 minuts amb 3 obres d’estils diferents de l’especialitat instrumental a la qual opten. Hi haurà de figurar fragments de diverses obres o de parts prou diferenciades d'una obra complexa. L’enregistrament ha d’incloure imatge i so del candidat enregistrat amb càmera fixa en una interpretació dels últims 6 mesos. Per tant, és important que consti la data d’enregistrament.

També hauran d’enviar un Curriculum Vitae.

Aquest DVD s'ha d'enviar per correu postal a:

Dra. Melissa Mercadal - melissa.mercadal@esmuc.cat- Máster en Lied, canción española o cançó catalana “Victoria de los Ángeles”

Escola Superior de Música de Catalunya. C. Padilla 155, 08013-Barcelona

 

La Comissió Acadèmica dels Estudis de Màster (CAEM) de l’Esmuc serà l’òrgan competent per a regular els criteris d’admissió i accés dels estudiants, els criteris de concessió de beques i premis, i l’acreditació i titulació dels estudis cursats. Aquesta comissió està constituïda per la coordinadora de màsters i de recerca, el director del màster, el coordinador de les especialitats.

 Matrícula

La matrícula es farà del 22 al 26 de setembre del 2014.

Serveis

En matricular-se a aquest màster, l’alumnat obté un carnet d’estudiant de l’Esmuc que li permet utilitzar les instal·lacions i el servei de préstec de la biblioteca del centre, així com gaudir de preus especials en les activitats de l’Escola.

Més informació

Secretaria Acadèmica de l’ESMUC

info.postgraus@esmuc.cat

Veure tots els esdeveniments

anar dalt

Copyright 2017 © Fundació Victoria de los Angeles Crèdits

Accés àrea privada >>